Znaki towarowe, którymi zajmuje się adwokat w mieście Warszawa

Znaki towarowe, którymi zajmuje się adwokat w mieście Warszawa, to często budzący zainteresowanie temat. Pojęcie to nie jest jednoznaczne, dlatego też warto jest je przybliżyć. Znaki towarowe stanowią rodzaj  własności intelektualnej,  składającej się z rozpoznawalnego  oznaczenia,  wzoru lub wyrażenia. Głównym wymogiem pojawiania się znaku towarowego jest identyfikacja wybranego produktu bądź też  usługi pochodzącej z określonego źródła. Dzięki temu, można odróżnić wybrany artykuł czy usługę i przypisać ją do konkretnej firmy lub marki. Chociaż znaki towarowe używane są czasem do identyfikacji usługi, to prawidłowe ich określenie, w tym przypadku, powinno brzmieć znaki usług.  Właścicielem znaku towarowego może być osoba fizyczna, firma, organizacja lub dowolnie wybrana osoba prawna. Znak towarowy może znajdować się na  opakowaniu,  etykiecie, voucherze  lub na samym produkcie. Ze względu na  tożsamość korporacyjną, znaki towarowe są często wyświetlane na budynkach należących do firm. Twór ten jest prawnie uznawany za rodzaj własności intelektualnej, a za naruszenie jego własności grozi odpowiedzialność karna, analogiczna, jak w przypadku kradzieży danych osobowych czy praw autorskich. Pierwszy akt ustawodawczy dotyczący znaków towarowych został uchwalony w 1266 roku za rządów Henryka III. W tym czasie monarcha zobowiązał wszystkich  piekarzy do używania charakterystycznego znaku towarowego dla sprzedawanego przez siebie chleba. Pierwsze prawa dotyczące rozporządzania i nadawania znaków towarowych, pojawiły się pod koniec XIX wieku. We Francji pierwszy system praw, dotyczący nadawania znaków towarowych na świecie, został uchwalony w 1857 roku.  Ustawa o znakach towarowych Zjednoczonego Królestwa z 1938 roku zmieniła system, zezwalając na rejestrację w oparciu o „zamiar użycia” danego znaku. W ten sposób stworzono proces oparty na badaniu zasadności posługiwania się danym znakiem towarowym.

Znaki towarowe, którymi zajmuje się adwokat w mieście Warszawa – ochrona własności intelektualnej firm i różnego typu instytucji

Ustawa z 1938 roku, która służyła jako wzór dla podobnych przepisów w innych krajach, zawierała nowatorskie pojęcia. W jej treści pojawiły się takie określenia, jak np.:

 • powiązane znaki towarowe,
 • zgoda na publikację znaków towarowych,
 • system znaków towarowych,
 • zbiór praw dotyczących znaków towarowych.

Każdy znak towarowy ma określony symbol. Zatwierdzony symbol oddany jest wyłącznie do użytku przez właściciela zarejestrowanego znaku towarowego.

Podstawowymi rodzajami znaków używanych jako znaki towarowe, są m.in.:

 • gesty,
 • hologramy,
 • kolory,
 • znaki dotykowe,
 • znaki dźwiękowe,
 • znaki obrazowe (graficzne),
 • znaki pozycyjne,
 • znaki przestrzenne,
 • znaki ruchome,
 • znaki słowne,
 • znaki zapachowe.

Z uwagi na sposób wykorzystania znaku towarowego w obrocie, można wyodrębnić kilka rodzajów symboli. Są one podzielone z uwagi na przynależność do konkretnego podmiotu, na rzecz którego są one zarejestrowane. Wyróżnia się m.in.:

 • znak towarowy indywidualny,
 • znak towarowy, na który zostało udzielone wspólne prawo ochronne,
 • wspólny znak towarowy,
 • wspólny znak towarowy zwykły,
 • wspólny znak towarowy gwarancyjny.

Każdy znak towarowy powinien być przypisany do konkretnego nadawcy. Może być identyfikowany pod względem potencjalnego odbiorcy, do którego ma być skierowany. W tej kwestii dokonano rozróżnienia na kilka podstawowych kategorii, takich jak:

 • znak towarowy powszechnie znany,
 • znak towarowy renomowany,
 • znak usługowy.

Rejestracja znaków towarowych jest możliwa, zarówno w urzędzie patentowym na terenie Polski, jak i w urzędzie Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej. Rejestracja znaku towarowego odbywać się może również w trybie międzynarodowym, w biurze międzynarodowym światowej organizacji własności intelektualnej. Rejestracja znaku towarowego jest możliwa także na terytorium poszczególnych krajów, bezpośrednio w państwowych urzędach patentowych.

Pomoc w rejestracji znaków towarowych

Nasza Kancelaria Prawna oferuje pomoc w zgłoszeniu znaku towarowego. Tego typu działanie może być dokonane przy pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat zatrudniony w naszej Kancelarii. Uważa się go za rzecznika patentowego. Nasza Kancelaria Prawna oferuje pomoc związaną ze zgłoszeniem znaku towarowego do Urzędu Patentowego. Każdy klient odwiedzający naszą Kancelarię, której siedziba znajduje się w mieście stołecznym Warszawa, może w formie pisemnej złożyć zgłoszenie w dzienniku podawczym Urzędu Patentowego. Uzyskana pomoc pozwala na szybką rejestrację znaku towarowego danej firmy. Dzięki sprawnemu działaniu można bez przeszkód zastrzec znak towarowy zaraz po jego stworzeniu. Zatrudniony w naszej Kancelarii adwokat może również dokonać rejestracji i zastrzeżenia znaku towarowego po dłuższym okresie jego używania. Dzięki temu, nie zachodzi obawa o to, że wybrane logo, grafika czy multimedia zostaną wykradzione i wykorzystane przez konkurencję. Zgłoszenie znaku towarowego powinno odbywać się sprawnie i bez przeszkód. W tym celu w naszej Kancelarii Prawnej, do dyspozycji klienta, delegowanych zostaje kilku rzeczników patentowych. Służą pomocą w rejestracji każdego rodzaju znaku towarowego. Adwokat współpracujący z naszą Kancelarią Prawną jest w stanie uzyskać ochronę dla znaku towarowego konkretnego klienta i w konsekwencji utrudnić jego wykradnięcie bądź też skopiowanie.

Monitorowanie rejestracji i zastrzeżenia znaków towarowych

Jako renomowana Kancelaria Prawna, która znajduje się w mieście Warszawa, zatrudniamy wyłącznie najlepszych specjalistów ds. patentów. Są oni w stanie dokonać szybkiego zgłoszenia znaku towarowego, zarówno w formie elektronicznej, jak i listem poleconym bądź przesyłką kurierską. Pozwala to na skrócenie czasu oczekiwania na pełną rejestrację znaku towarowego konkretnej marki. Każdy adwokat, zatrudniony w naszej Kancelarii, potrafi ocenić ryzyko, jakie stwarza niezgłoszenie znaku towarowego i brak jego zastrzeżenia. Dzięki temu, współpracujący z nami klient, ma pewność, iż jego działania są słuszne, a zastrzeżenie znaku towarowego jest jedyną metodą ochrony jego dóbr intelektualnych. Nasza Kancelaria, której siedziba znajduje się w mieście Warszawa, współpracuje z każdym klientem w sposób dynamiczny, informując go o zgłoszeniu znaku towarowego w biuletynie urzędu patentowego. Ponadto, w trakcie oczekiwania na rejestrację znaku towarowego, adwokat zatrudniony w naszej Kancelarii, sprawdza czy istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaków towarowych konkretnych marek. W przypadku, gdy takie działania nie występują, można przyjąć, iż znak towarowy został zatwierdzony i zastrzeżony. Jeśli do dnia wydania decyzji nic nie zmieniło się w kwestii formy znaków towarowych, to nie trzeba zgłaszać uzupełnień i poprawek. Nasza Kancelaria Prawna, która posiada siedzibę w mieście Warszawa może również zadbać o rzetelne monitorowanie konkretnego znaku towarowego, względem jego weryfikacji i funkcjonowania na rynku podmiotów gospodarczych.

Znaki towarowe to zastrzeżony w Urzędzie Patentowym symbol wielu produktów i firm je wytwarzających. By zabezpieczyć swoje logo lub znak towarowy produktu, warto zgłosić się po pomoc do profesjonalistów z tej dziedziny, jakich można znaleźć w naszej Kancelarii Prawnej.

Strona korzysta z plików cookies. Przebywając na stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close