Blog

WIZYTA W SĄDZIE – PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

WIZYTA W SĄDZIE – PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

  Dla wielu osób wizyta w sądzie, czy to w charakterze strony postępowania, czy też świadka wiąże się z dużym stresem. Wielu nigdy nie było w sądzie i konieczność stawiennictwa powoduje, że nie wiedzą jak się należy zachować na sali sądowej, mając jedyne...

ALIMENTY

ALIMENTY

  Zgodnie z treścią art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania tj. wyżywienia, bieżących środków konsumpcyjnych, ubrania, utrzymania mieszkania, kosztów leczenia, opieki, wypoczynku, a w miarę potrzeby także...

PIESI NA GRUNCIE NOWEGO TARYFIKATORA MANDATÓW

PIESI NA GRUNCIE NOWEGO TARYFIKATORA MANDATÓW

W związku z wprowadzeniem nowych ograniczeń kierowców, nasuwa się jedna myśl – piesi mają lepiej. Jednak nie jest to takie jednoznaczne. Nowe przepisy mają na celu chronić pieszych i również nakładają na nich dość spore obowiązki i ograniczenia. Ustawodawca pochyla...

ZMIANY W KODEKSIE WYKONAWCZYM

ZMIANY W KODEKSIE WYKONAWCZYM

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw ustawodawca postanowił w sposób znaczny zmodyfikować dotychczas obowiązujące regulacje prawne. W niniejszym artykule wymienione zostaną wyłącznie nieliczne zmiany,...

AKTUALNY TARYFIKATOR MANDATÓW I PUNKTÓW KARNYCH

AKTUALNY TARYFIKATOR MANDATÓW I PUNKTÓW KARNYCH

    Nowy taryfikator przewiduje bardziej dotkliwe grzywny dla kierujących. Szczególnie bezpieczni mogą czuć się piesi. Od września 2022 r. wchodzą również zmiany w punktach karnych. Naliczane punkty będą „kasowane” dopiero po upływie dwóch lat od dnia...

DLACZEGO NIECHĘTNIE KORZYSTAMY Z POMOCY PRAWNIKÓW?

DLACZEGO NIECHĘTNIE KORZYSTAMY Z POMOCY PRAWNIKÓW?

    Z przeprowadzonego w 2019 roku badania „Świadomość prawna Polaków” wynika, że tylko co piąty Polak decyduje się skonsultować problem prawny ze specjalistą. W razie sytuacji kryzysowych znacznie chętniej szukamy pomocy na portalach i forach internetowych....

PRZESŁANKI ORZECZENIA ROZWODU

PRZESŁANKI ORZECZENIA ROZWODU

    Artykuł 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód; 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu...

CZYM JEST USZCZERBEK NA ZDROWIU I JAK SIĘ GO OKREŚLA?

CZYM JEST USZCZERBEK NA ZDROWIU I JAK SIĘ GO OKREŚLA?

  Proces dochodzenia zadośćuczynienia bądź odszkodowania od ubezpieczyciela często poprzedza doznanie przez osobę poszkodowaną jakiegoś rozstroju zdrowia – czy to w postaci złamania kości, naciągnięcia ścięgien lub więzadeł, powstania blizny, czy też problemów...

SAMODZIELNE ROSZCZENIE O ODSETKI

SAMODZIELNE ROSZCZENIE O ODSETKI

  W końcu, po wielu miesiącach sporu sądowego, jest – wyrok cywilny zasądzający na naszą rzecz zadośćuczynienie i odszkodowanie. Zauważamy jednak na tym etapie, że całkowicie zapomnieliśmy zażądać należnych nam odsetek. Co w takiej sytuacji? CZYM SĄ I KIEDY...

CZYM JEST „ZNACZNA ILOŚĆ” W PRZESTĘPSTWACH NARKOTYKOWYCH?

CZYM JEST „ZNACZNA ILOŚĆ” W PRZESTĘPSTWACH NARKOTYKOWYCH?

Określenie czym jest „znaczna ilość” ma szczególne znaczenie w sprawach związanych z przestępstwami narkotykowymi. W zależności bowiem czy mamy do czynienia z ilością „nieznaczną” czy „znaczną” narkotyku, to różnie kształtować się będzie odpowiedzialność karna....

Strona korzysta z plików cookies. Przebywając na stronie wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close